nhà sản xuất ra đời công ty Thanh Hóa trọn gói

  Các đơn vị đang có nhu cầu ra đời doanh nghiệp tại Thanh Hóa, các loại hình công ty có mặt trên thị trường ở Thanh Hóa như doanh nghiệp cổ phần Thanh Hóa, đơn vị tnhh Thanh Hóa, tổ chức hợp danh Thanh Hóa, đơn vị cá nhân Thanh Hóa và kết hợp phường Thanh Hóa. Mỗi loại hình đơn vị có những ưu thế và nhược điểm khác nhau, tùy theo nhu cầu mà nên chọn loại hình đơn vị cho hợp lý. Sau đây là giấy tờ ra đời các loại hình đơn vị Thanh Hóa.

==>> Tham khảo:     http://thanhlapcongtythanhhoa.com/
tư vấn có mặt trên thị trường đơn vị tại Thanh Hóa

giải đáp ra đời đơn vị cổ phần tại Thanh Hóa;
tư vấn có mặt trên thị trường đơn vị tnhh tại Thanh Hóa;
một. hồ sơ ra đời
http://thanhlapcongtythanhhoa.com/thanh-lap-cong-ty/8/thanh-lap-cong-ty-tai-thanh-hoa.html cổ phần Thanh Hóa:

– Đơn đề nghị xây dựng thương hiệu tổ chức cổ phần; (theo mẫu)

– Danh sách cổ đông sáng lập đơn vị cổ phần; (theo mẫu)

– Dự thảo Điều lệ tổ chức cổ phần;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của các cổ đông sáng lập còn hiệu lực theo pháp luật;

– Các văn bản khác giả thiết có;(Hợp đồng lao động; giao kèo thuê nhà; các văn bằng; lý lịch tư pháp);

Xem thêm >>>>> doanh nghiệp cổ phần là gì???; ưu và nhược điểm của doanh nghiệp cổ phần với tổ chức tnhh;

hai. giấy tờ thành lập đơn vị TNHH 1 thành viên Thanh Hóa:

– Giấy đề nghị thành lập tổ chức tnhh 1 thành viên;(theo mẫu)

– Dự thảo điều lệ tổ chức tnhh 1 thành viên;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– Danh sách người tham gia của đơn vị tnhh 1 thành viên: (theo mẫu); (trường hợp là pháp nhân góp vốn có hai người đại diện vốn góp);

– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn là tư nhân.(Trường hợp pháp nhân góp vốn thì bản sao Giấy đăng ký buôn bán, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác)

– Các văn bản khác giả như có;(Hợp đồng lao động; ký kết thuê nhà; các văn bằng; lý lịch tư pháp);

Xem thêm >>>>> công ty tnhh một thành viên là gì??? Ưu và nhược điểm của đơn vị tnhh một thành viên với doanh nghiệp cổ phần;

3. giấy tờ có mặt trên thị trường tổ chức tnhh hai thành viên trở lên Thanh Hóa:

– Giấy yêu cầu thành lập đơn vị tnhh 2 thành viên;(theo mẫu)

– Dự thảo điều lệ công ty tnhh hai thành viên;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– Danh sách thành viên góp vốn;(theo mẫu)

– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn còn hiệu lực theo luật pháp.

– Các văn bản khác giả thiết có;(Hợp đồng lao động; giao kèo thuê nhà; các văn bằng; lý lịch tư pháp);

Xem thêm >>>>> doanh nghiệp tnhh 2 thành viên là gì??? Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tnhh hai thành viên với công ty cổ phần;

4. giấy tờ có mặt trên thị trường cộng tác phường Thanh Hóa:

– Đơn đăng ký buôn bán kết hợp xã theo mẫu.

– Điều lệ cộng tác xã.

– Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát liên kết xã

– Biên bản đã phê chuẩn tại Hội nghị xây dựng thương hiệu hài hòa xã;

– Bản sao hợp lệ Chứng minh quần chúng còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người tham gia Ban quản trị, hoặc sổ sách chứng nhận tư nhân khác theo qui định của luật pháp.

5. giấy tờ xây dựng thương hiệu công ty hợp danh Thanh Hóa:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập do Bộ chiến lược và đầu cơ quy định;

– Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các người tham gia hợp danh;

– Danh sách người tham gia tổ chức hợp danh do Bộ kế hoạch và đầu tư quy định;

– hẳn nhiên danh sách người tham gia phải có:

– Bản sao hợp lệ 1 trong các chứng từ chứng nhận tư nhân quyết định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với người tham gia sáng lập là cá nhân;

6. giấy má có mặt trên thị trường doanh nghiệp cá nhân Thanh Hóa: 

– Giấy bắt buộc đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ của 1 trong các chứng từ chứng thực tư nhân hợp pháp của chủ công ty tư nhân quy chế tại Điều 24 Nghị định này;

– Văn bản công nhận vốn pháp định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đối với đơn vị kinh doanh ngành nghề, nghề mà theo quyết định của pháp luật phải có vốn pháp định;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc 1 số cá nhân theo quy chế đối với doanh nghiệp cá nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy chế của luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng